PROJECTE

El Menjador Social de la Fabri-K és un recurs dirigit a 90 persones adultes en situació d’exclusió social amb excasos recursos econòmics i situacions d’indigència.Volem treballar en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell i altres entitats que desenvolupen un treball d’atenció a les persones més desfavorides. El projecte pretén reforçar altres actuacions que ja es realitzen en el camp de l’atenció a persones sense sostre, cobrint espais que no estaven atesos.

En aquest recurs els usuaris trobaran un espai fraternal i acollidor on suplir necessitats bàsiques nutritives i rebre atenció humana i espiritual de la mà de professionals i voluntaris.

L’atenció es realitzarà 2 dies per setmana: els dijous, de 14.30 a 16.30 hrs (a través d’un dinar fraternal i un temps de cafè col·loqui) i els diumenges, de 10.30 a 12.00 (a través d’un esmorzar fraternal i un temps de cafè col·loqui)

ÁMBIT TERRITORIAL D’ACTUACIÓ

El nostre projecte se situa a la ciutat de Sabadell, concretament en el barri de Can Rull, en el districte 4.

Actualment és cocapital de la comarca del Vallés Occidental, juntament amb Terrassa. El municipi compta amb 211 734 habitants. Sabadell està situada en el centre de la comarca del Vallés Occidental, al costat del riu Ripoll. Limita al nord amb el municipi de Castellar del Vallés i Senmanat, a l’oest amb Terrassa i San Quirze del Vallès, a l’est amb Polinyá i Santa Perpètua de Moguda, i al sud amb Barberá del Vallés, Badia del Vallès i Cerdanyola del Vallés.

Sabadell està organitzat administrativament en 7 districtes, que agrupen els diversos barris de la ciutat:

Can Rull és un dels barris més antics de Sabadell fora del nucli històric. Des dels seus inicis, en 1924, el barri ha sofert una evolució urbanística considerable. Però cal destacar que ha aparegut en diversos estudis com un dels barris més desfavorits de la geografia catalana.

0 %

families al llindar de la pobresa

1200

Persones a l'atur

Justificació

Del Projecte

Els problemes que sofreixen una gran part dels habitants del barri estan determinats, en gran part, per la seva condició majoritàriament obrera: alt índex d’atur, la manca de recursos i les dificultats econòmiques de moltes famílies, nivell de formació baix, desarrelament cultural. Però d’altra banda és un barri complex a nivell de composició social, ja que també existeix un contingent de població de classe mitjana i alguns sectors de classe mitjana alta.

Existeixen moltes problemàtiques de tipus psicosocial relacionades amb l’atur, el treball no declarat i l’ocupació “precària”: dependència i absència d’autonomia respecte a la família, manca de reconeixement social, sentiment d’inutilitat, agressivitat i inseguretat personal que moltes vegades deriva cap a situacions de anomia social i frustracions.. Tots aquests factors fan que a Can Rull es trobin sectors de població que sofreixen o puguin sofrir en el futur immediat situacions d’exclusió social i marginació.

I és en aquest context que s’ha d’entendre, per exemple, la desestructuració de moltes famílies, la important problemàtica de l’alcoholisme i l’avanç de les noves drogues.

ORIGEN DE LA INICIATIVA

Avui, entenem que la crisi socioeconòmica que afecta al nostre país ha potenciat l’augment de situacions d’inestabilitat i pobresa extrema…És per això que creiem en la necessitat d’espais i dinàmiques que supleixin les necessitats bàsiques i elementals a nivell físic i psicològic, ja que tota persona té dret a un sostre, aliment i calor, però especialment calor humana: companyia, atenció i la dignitat de ser algú per als altres.

Hi ha organitzacions que treballen en el tema de l’assistència a les persones sense sostre i en situació extrema d’exclusió en diferents punts de Sabadell, però des de la nostra entitat vam detectar que hi havia franges d’atenció buides i necessitat de recursos que recolzessin el treball que ja s’estava realitzant.

Desde La Fábri-K sempre hem volgut donar resposta a algunes de les necessitats bàsiques del nostre entorn:

• Incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones sense sostre
• Oferir espais d’atenció i diàleg
• Treballar junts l’entitat i els beneficiaris per a la integració i el respecte.
• Detectar necessitats i buscar ajuda de professionals.
• Facilitar recursos de formació i educació.
• Fer una aportació rica en valors per al creixement integral de la persona
• Donar suport a altres iniciatives i recursos

És per això que l’any 2011 vam iniciar un projecte de repartiment d’aliments i en 2014 un projecte d’atenció a les necessitats bàsiques: el Menjador Social, amb dos espais d’atenció: el dinar fraternal dels dijous i l’esmorzar fraternal dels diumenges.