Donem amor, donem menjar.

Ajudan's a fer-ho possible

La Fabri-k atén els Sabadellencs més desafavorits i proporciona serveis que satisfan les seves necessitats immediates, intentem transformar les seves vides de la pobresa i la desesperança cap a l’esperança.

Presentació

Qui sóm?

La Fabri-K és una entitat associativa sense ànim de lucre fundada l’any 2011 amb seu a la ciutat de Sabadell.

Amb la denominada “ASSOCIACIÓ D’AJUDA CÍVICA I ASSISTENCIAL LA FABRI-K – ONG” es va constituir l’associació, que regula les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGO 2423, d’1 de juliol) i els seus estatuts.

Des dels seus inicis, la nostra entitat ha estat involucrada en activitats d’atenció a les persones més desfavorides en col·laboració amb diversos agents i entitats de la ciutat de Sabadell.
L’associació està acollida al règim fiscal especial per a associacions, segons la disposició addicional 9a de la Llei 49/2002 9.

Menjador Social

Les finalitats de l'associació

Menjador Social

Les finalitats de l'associació

Descripció de l'estructura i organització interna de

La Fabri-k

com a Associació, està constituïda per una JUNTA DIRECTIVA (que exerceix funcions d’administració i govern), un nombre variable de SOCIS (que participen activament en l’assemblea general), un EQUIP DE TREBALL (que porta endavant la labor soci-educativa), i un gran nombre de VOLUNTARIS (Sempre La Fabri-K ha comptat amb un equip de voluntaris format per professionals, així com altres persones que no tenen una formació específica però que la disponibilitat d’aquestes ha estat vital per a dur a terme el projecte.)

Descripció de l'estructura i organització interna de

La Fabri-k

com a Associació, està constituïda per una JUNTA DIRECTIVA (que exerceix funcions d’administració i govern), un nombre variable de SOCIS (que participen activament en l’assemblea general), un EQUIP DE TREBALL (que porta endavant la labor soci-educativa), i un gran nombre de VOLUNTARIS (Sempre La Fabri-K ha comptat amb un equip de voluntaris format per professionals, així com altres persones que no tenen una formació específica però que la disponibilitat d’aquestes ha estat vital per a dur a terme el projecte.)